Tradycyjne formy zapraszania gości na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Tradycyjne formy zapraszania gości na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8:Zwyczaje i obrzedy weselne cz.I: Od zalotów do ślubu cywilnego, red nauk. Agnieszka Pieńczak s.265 ( mapa nr39 )
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8: Customs and wedding rituals, part 1: From courtship to civil

Twórca

Drożdż, Anna

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6024

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5616

PDF Text

Text

39. Tradycyjne formy zapraszania gości na wesele
Oprac. Anna Drożdż

Kwestionariusz PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa
Olesiejuka:
45. Kto zapraszał gości weselnych? (...)
46. Czy wygłaszał orację wierszowaną zawierającą treść zaproszenia? Zapisać tekst takiej przemowy! Czy
we wsi znano tylko jeden tekst — czy więcej? Ważne jeżeli chodzi o przesiedleńców zamieszkujących wieś,
a pochodzących z różnych stron.
Objaśnienia znaków: 1—oracje; 2—błogosławieństwo; 3—formy wyrażające szacunek; 4 — inne;
5 — brak informacji; 6 — brak tradycji.
Uwaga: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna, “Tradycyjne formy zapraszania gości na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6368.

Formaty wyjściowe