Termin trzecich zaprosin na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Termin trzecich zaprosin na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8:Zwyczaje i obrzedy weselne cz.I: Od zalotów do ślubu cywilnego, red nauk. Agnieszka Pieńczak s.223 ( mapa nr 31)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8: Customs and wedding rituals, part 1: From courtship to civil

Twórca

Drożdż, Anna

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6019

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5611

PDF Text

Text

31. Termin trzecich zaprosin na wesele
Oprac. Anna Mączyńska, Anna Drożdż

Kwestionariusz PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa
Olesiejuka:
44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się?
Objaśnienia znaków: Zapraszano: 1—w dzień ślubu; 2—w przeddzień wesela; 3—inne; 4—brak in­
formacji; 5 — brak tradycji.
Uwagi:
1) pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała A. Mączyńska (PAE, mapa
549: Terminy obowiązujące przy zapraszaniu gości na wesele),
2) dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Drożdż (na mapie pominięte zostały inne dane niż te
pochodzące ze stałej sieci punktów atlasowych),
3) na mapie uwzględniono jedynie informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej (zanaczone
kolorem szarym).

Cytat

Drożdż, Anna, “Termin trzecich zaprosin na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6369.

Formaty wyjściowe