Poczęstunek podawany osobom zapraszającym na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Poczęstunek podawany osobom zapraszającym na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8:Zwyczaje i obrzedy weselne cz.I: Od zalotów do ślubu cywilnego, red nauk. Agnieszka Pieńczak s.276 ( mapa nr 40)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8: Customs and wedding rituals, part 1: From courtship to civil

Twórca

Drożdż, Anna

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6025

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5617

PDF Text

Text

4 0 . Poczęstunek podawany osobom
zapraszającym na wesele
Oprac. Anna Drożdż

Kwestionariusz PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa
Olesiejuka:
49. G. Czy osoby zapraszające byty (są) częstowane przez zapraszanych? Czym? Gdzie, przed domem, czy
w izbie?
Objaśnienia znaków: 1—zwyczaj istnieje; 2 — zwyczaj istnieje, ale nie jest regułą; 3—brak informa­
cji; 4 — brak tradycji.
Uwaga: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna, “Poczęstunek podawany osobom zapraszającym na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6367.

Formaty wyjściowe