Spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1983 t.37 z.1-2

Dublin Core

Tytuł

Spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1983 t.37 z.1-2

Opis

Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1983 t.37 z.1-2, s.2

Wydawca

Instytut Sztuki PAN

Data

1983

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:3347

Format

application/pdf

Język

pol.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:3136

PDF Text

Text

POLSKA

AKADEMIA

NAUKINSTYTUT

SZTUKIROK

XXXVII1 983Nr1-2

polska sztuka ludowa

W

R

O

ZAKŁAD

C

Ł

A

W

N A R O D O W Y

-

W

A

IMIENIA

R

S

Z

A

W

A

OSSOLIŃSKICH,K

R

A

K

Ó

W Y D A W N I C T W O

WG

D

A

POLSKIEJ AKADEMII

Ń

S

K

NAUK

C O N T E N T S

Czesław R o b o t y c k i

,,The peasant is p o w e r a n d t h a t ' s i t " . ( O n m y t h i z a -

Stanisław W ę g l a r z

t i o n o f f o l k c u l t u r e i n science)

Maria Woźniak

Folk

artists between

3

their o w n millieu

and the

„Cepelia"

9

Aleksandra Jackowska

Opinions on A r t of the Zalipie W o m e n

Aleksander

P a i n t i n g b y R o z a l i a Barańska-Dzięciołowska

Jackowski

H a n n a Szewczyk

The

Kurpie

wedding

(1940—1965).

.

On

.

Szewczyk

Anastazja

Lithuanian wedding

.

Mirosława K u r e k

C o u n t r y w e d d i n g as a n a e s t h e t i c p h e n o m e n o n

Hanna

Wedding

Szewczyk

Barbara Ogrodowska

Maria

A b r a m i u k , Olga

.

.

W e d d i n g once again ( K u r p i e region 1975—83)

Aleksa

.

19

.

r o d . I n search o f i n t e r p r e t a t i o n .

.

.

.

51

.

.

.

.

59

69

.

.

Feast decorations o f interiors

Szenejko

39

dosemio-

thyzation of traditional ritual structures .

Hanna

.

81

89

95

O n feasting. Fragments f r o m diaries o f folk w o m a n
artists

113

REVIEWS

Adam

Bartosz

E w a Fryś-Pietraszkowa

E x h i b i t i o no f folk pictures f r o m Powiśle Dąbrowskie

T h e Białystok e x h i b i t i o n o f double-warp tapestries
and of the „sejpaki"

Zbigniew Jasiewicz

SUMMARY
РЕЗЮМЕ

NOTICE
OF ARTICLES

119

A letter o n t h e introduction t o t h e poll "Ethnology -what's t h a t ? "

OBITUARY

116

123

124
127
129

Cytat

“Spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1983 t.37 z.1-2,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5972.

Formaty wyjściowe