Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc związana z trumną i w pracach związanych z pogrzebem/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc związana z trumną i w pracach związanych z pogrzebem/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
pomoc wzajemna
obrzędy pogrzebowe - Polska

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.264 (mapa nr 49)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5875

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5471

PDF Text

Text

4 9 . Współdziałanie społeczne w obrzędzie
pogrzebowym: pomoc związana z trumną
i
w pracach związanych z pogrzebem
Oprac. Anna Drożdż
Kier, nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac. K Jagieła, J. Bohdanowicz): Współdziałanie społeczne II.
W obrzędzie pogrzebowym: [...] Czy wykonują jakieś prace związane z trumną lub pochówkiem — na
przykład koledzy wynoszą nieboszczyka na plecach, kopią grób, itp.? Oraz według kwestionariusza nr
8: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe" (oprac. J. Gajek): 63. a) Czy istnieją wypadki, że
zmarłego przenosi się na cmentarz na barkach? na noszach?: 1) w jakich warunkach się to zdarza?
2) kto wówczas bierze w tym udział?
Objaśnienia znaków: 1—wynoszenie trumny; 2—kopanie grobu; 3 — robienie trumny; 4—dawanie
desek na trumnę; 5 — pomoc przy kupnie trumny; 6—pomoc w sprawach organizacyjnych; 7—inne;
8 — brak informacji; 9 — brak tradycji.
Uwagi: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym: pomoc związana z trumną i w pracach związanych z pogrzebem/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5948.

Formaty wyjściowe