Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym:pomoc w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym:pomoc w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
współdziałanie społeczne
obrzędy pogrzebowe - Polska

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.262 ( mapa nr 48)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5874

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5470

PDF Text

Text

4 8 . Współdziałanie społeczne w obrzędzie
pogrzebowym: pomoc w przygotowaniu
nieboszczyka do pogrzebu
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac. K Jagieła, J. Bohdanowicz): Współdziałanie społeczne w obrzę­
dzie pogrzebowym: Czy ma miejsce zwyczaj znoszenia potraw na ucztę pogrzebową — stypę? Czy wyko­
nują jakieś prace związane z trumną lub pochówkiem — na przykład. Koledzy wynoszą nieboszczyka na
plecach, kopią grób, itp.? Oraz według kwestionariusza nr 8: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrze­
bowe" (oprac. J. Gajek): 63. a) Czy istnieją wypadki, że zmarłego przenosi się na cmentarz na bar­
kach? Na noszach?: 1) w jakich warunkach się to zdarza? 2) kto wówczas bierze w tym udział?
Mapę opracowano w oparciu o wypowiedzi spontaniczne informatorów. Na mapie uwzględniono
dane tylko z tych wsi, w których przeprowadzono badania wg obu kwestionariu.
Objaśnienia znaków: 1 — mycie i ubieranie nieboszczyka; 2 — uczestnictwo w „pustych nocach";
3 — modlitwa i śpiew przy nieboszczyku; 4 — przygotowanie izby, w której wystawiono trumnę ze
zmarłym; 5 — inne; 6 — brak informacji.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Współdziałanie społeczne w obrzędzie pogrzebowym:pomoc w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5949.

Formaty wyjściowe