Zwyczaje należące do obrzędowości zapustnej i śródpostnej: obdarowywanie grup przebierańców/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zwyczaje należące do obrzędowości zapustnej i śródpostnej: obdarowywanie grup przebierańców/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
zapusty - zwyczaje
Wielki Post - zwyczaje
obrzędy doroczne

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.288 (mapa nr 55)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5882

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5478

PDF Text

Text

5 5 . Współdziałanie społeczne w obrzędowości
zapustnej i śródpostnej: obdarowywanie
grup przebierańców
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac K. Jagieła, J. Bohdanowicz): Współdziałanie społeczne III.
W obrzędach dorocznych. Czy obdarowuje się, a jeśli tak to czym? Kolędników, chodzących po dyngusie,
z gaikiem, z marzanną, z kurkiem, z niedźwiedziem, po szczodrakach?
Objaśnienia znaków: obdarowywano: 1—jedzeniem; 2—alkoholem; 3—pieniędzmi; 4—brak infor­
macji; 5 — brak tradycji. (Zob. też mapę 54).
Uwagi: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Zwyczaje należące do obrzędowości zapustnej i śródpostnej: obdarowywanie grup przebierańców/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5947.

Formaty wyjściowe