Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym:udział sąsiadów w przygotowaniu uczty weselnej / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym:udział sąsiadów w przygotowaniu uczty weselnej / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
współdziałanie społeczne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.243 (mapa nr 43)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5869

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5465

PDF Text

Text

43. Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym:
udział sąsiadów w przygotowaniu uczty weselnej
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac. K. Jagieła, J. Bohdanowicz): Współdziałanie społeczne I.
W obrzędzie weselnym: która z form współdziałania występuje we wsi? [...] Inne — jakie? Oraz według
kwestionariusza nr 9: „Zwyczaje i obrzędy weselne" (oprac. J. Gajek z udziałem F. Olesiejuka):
51. Zbadać dokładnie, czy dawniej łub obecnie chodzi się „po kweście przedślubnej" i zbiera się dary na
koszty wesela? Czy zwyczaj ten znany jest od dawna? czy zjawił się za pamięci ludzi. Kiedy? (przed
I wojną światową, przed II wojną światową, po II wojnie światowej). Jeżeli istniał, lecz zanikł — określić —
kiedy? Zbadać i zapisać czy kwestę urządzano, gdy rodzina była niezamożna? a wesele trwało kilka dni
lub gdy spraszano całą wieś. Określić zmiany w tym zwyczaju. [...] 120. Czy dawniej — przed I wojną
światową i w XIX w. — gdy młodzi byli biedni (lub bez rodziców) robiono zbiórkę na ucztę? w naturze?
w gotówce? Kto ją organizował? Kogo wówczas zapraszano na ucztę weselną? Mapę opracowano
w oparciu o wypowiedzi spontanicze. Na mapie uwzględniono dane tylko z tych wsi, w których
przeprowadzono badania wg obu kwestionariuszy.
Objaśnienia znaków: 1 — pomoc w przygotowaniu potraw, roznoszeniu; 2 — pomoc w przygotowa­
niu miejsca do zabawy; 3 — brak informacji.
Uwagi: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym:udział sąsiadów w przygotowaniu uczty weselnej / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11428.

Formaty wyjściowe