Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnm: przynszenie produktów lub gotowych potraw na ucztę weselną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnm: przynszenie produktów lub gotowych potraw na ucztę weselną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
współdziałanie społeczne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.236 ( mapa nr 42)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5868

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5464

PDF Text

Text

4 2 . Współdziałanie społeczne w obrzędzie
weselnym: przynoszenie produktów
lub gotowych potraw na ucztę weselną
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac. K. Jagieła, J. Bohdanowicz): Współdziałanie społeczne: I. W ob­
rzędzie weselnym: Która z form współdziałania występuje we wsi? [...] Przynoszenie gotowych potraw na
ucztę weselną? Oraz według kwestionariusza nr 9: „Zwyczaje i obrzędy weselne" (oprac. J. Gajek
z udziałem F. Olesiejuka): 51. Zbadać dokładnie, czy dawniej lub obecnie chodzi się „po kweście przed­
ślubnej" i zbiera się dary na koszty wesela? Czy zwyczaj ten znany jest od dawna? Czy zjawił się za pa­
mięci ludzi. Kiedy? (przed I wojną światową, przed II wojną światową, po I I wojnie światowej). Jeżeli
istniał, lecz zanikł — określić — kiedy? Zbadać i zapisać czy kwestę urządzano, gdy rodzina była nieza­
można? a wesele trwało kilka dni lub gdy spraszano całą wieś. Określić zmiany w tym zwyczaju. [...] 120.
Czy dawniej — przed I wojną światową i w XIX w. - gdy młodzi byli biedni (lub bez rodziców) robiono
zbiórkę na ucztę? W naturze? W gotówce? Kto ją organizował? Kogo wówczas zapraszano na ucztę we­
selną? Na mapie uwzględniono dane tylko z tych wsi, w których przeprowadzono badania wg obu
kwestionariuszy.
Objaśnienia znaków: 1 — przynoszenie potraw przed weselem; 2 — przynoszenie produktów przed
weselem; 3 — przynoszenie potraw lub produktów w dzień wesela lub na poprawiny; 4 — pomoc
w przygotowaniu tradycyjnego pieczywa weselnego „korowaja"; 5 — inne, 6 — brak informacji;
7 — brak tradycji.
Uwagi: wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnm: przynszenie produktów lub gotowych potraw na ucztę weselną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11427.

Formaty wyjściowe