Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: udzielenie noclegu przybyłym gościom/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: udzielenie noclegu przybyłym gościom/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
współdziałanie społeczne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.247 ( mapa nr 45)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5871

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5467

PDF Text

Text

45.Współdziałanie społeczne w obrzędzie
weselnym: udzielanie noclegu przybyłym gościom
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac K. Jagieła, J. Bohdanowicz): Współdziałanie społeczne I .
W obrzędzie weselnym: Która z form współdziałania występuje we wsi? [...] Przyjmowanie na nocleg gości
weselnych. Oraz według kwestionariusza nr 9: „Zwyczaje i obrzędy weselne" (oprac. J. Gajek z udzia­
łem F. Olesiejuka): 51. Zbadać dokładnie, czy dawniej lub obecnie chodzi się „po kweście przedślubnej"
i zbiera się dary na koszty wesela? Czy zwyczaj ten znany jest od dawna? czy zjawił się za pamięci ludzi.
Kiedy? (przed I wojną światową, przed II wojną światową, po II wojnie światowej). Jeżeli istniał, lecz za­
nikł — określić — kiedy? Zbadać i zapisać czy kwestę urządzano, gdy rodzina była niezamożna? a wesele
trwało kilka dni lub gdy spraszano całą wieś. Określić zmiany w tym zwyczaju. [...] 120. Czy dawniej —
przed I wojną światową i w XIX w. — gdy młodzi byli biedni (lub bez rodziców) robiono zbiórkę na ucztę?
w naturze? w gotówce? Kto ją organizował? Kogo wówczas zapraszano na ucztę weselną? Na mapie
uwzględniono dane tylko z tych wsi, w których przeprowadzono badania wg obu kwestionariuszy.
Objaśnienia znaków: 1 — zjawisko występuje; 2 — brak informacji; 3 — brak tradycji.
Uwagi: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: udzielenie noclegu przybyłym gościom/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11426.

Formaty wyjściowe