Przeglądaj publikacje (ogółem 21)

  • Etykiety: architektura sakralna

PAE_FNK_35.12.IX_B.4.2.4_01.jpg
fotografia przedstawia domy pustelników na terenie zespołu klasztornego, obok kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach

PAE_FNK_35.12.IX_B.4.2.3_01.jpg
fotografia przedstawia zespół klasztorny i kościół rzymskokatolicki pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach

PAE_FNK_33.38.VII_H.2.4.6_01.jpg
fotografie przedstawiają rzeźbę Jezusa Chrystusa na krzyżu (1) oraz jej fragmenty (2,3) (w dawnej cerkiwi św. Męczennicy Paraskewii - obecnie kościół rzymskokatolicki pw. NMP Królowej Polski)

PAE_FNK_32.38.X_H.3.3.2_01.jpg
fotografie przedstawiają widok ogólny drewnianej cerkwi p.w. Opieki Matki Bożej w Komańczy, na pierwszym planie widoczna jest dzwonnica

PAE_FNK_29.37.VIII_O.5.11.1_01.jpg
fotografia przedstawia cerkiew w Bartnem (prawdopodobnie chodzi o obecną cerkiew prawosławną pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana)

PAE_FNK_24.38.XV_O.4.9.3_01.jpg
fotografia przedstawia kościół przy Krupówkach w Zakopanem, przed którym stoją dwie kobiety [prawdopodobnie chodzi o obecną parafię Najświętszej Rodziny]

PAE_FNK_24.38.XV_O.4.9.1_01.jpg
fotografia przedstawia ołtarz w kościele przy Krupówkach w Zakopanem, autorem jest Kazimierz Wachulski [prawdopodobnie chodzi o obecną parafię Najświętszej Rodziny]

PAE_FNK_24.38.IX_D.1.4.4_01.jpg
fotografia przedstawia neogotycki kościół św. Jacka Chochołowie (zdjęcie wykonano w trakcie odpustu)

PAE_FNK_24.27.XV_F.5.9.2_01.jpg
fotografia przedstawia widok na zespół klasztorny opactwa cysterskiego w miejscowości Podklasztorze (ok. Sulejowa)

PAE_FNK_20.16.VI_K.5.13.3_01.jpg
fotografie przedstawiają kościół w Wabczu (1) p. w. św. św. Bartłomieja i Anny, wzniesiony z kamieni polnych, łamanego granitu i cegły, oraz bramę w murze kościelnym (2) i widok wieży kościoła (3)
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2