Rzeźba Ukrzyżowanego Jezusa Chrtystusa / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Polańczyk (woj. podkarpackie)

PAE_FNK_33.38.VII_H.2.4.6_01.jpg
PAE_FNK_33.38.VII_H.2.4.4_01.jpg
PAE_FNK_33.38.VII_H.2.4.5_01.jpg

Dublin Core

Tytuł

Rzeźba Ukrzyżowanego Jezusa Chrtystusa / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Polańczyk (woj. podkarpackie)

Temat

religijność ludowa ; architektura sakralna ; sztuka sakralna ; rzeźba sakralna ; kult świętych ; Podkarpacie

Opis

fotografie przedstawiają rzeźbę Jezusa Chrystusa na krzyżu (1) oraz jej fragmenty (2,3) (w dawnej cerkiwi św. Męczennicy Paraskewii - obecnie kościół rzymskokatolicki pw. NMP Królowej Polski)

Twórca

Zygmunt Kłodnicki

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Zygmunta Kłodnickiego)

Wydawca

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data

1964

Współtwórca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Relacja

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Typ

fotografia

Identyfikator

PAE_FNK_33.38.VII_H.2.4.4_01

Cytat

Zygmunt Kłodnicki, “Rzeźba Ukrzyżowanego Jezusa Chrtystusa / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Polańczyk (woj. podkarpackie),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 15 kwietnia 2024, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/12578.

Formaty wyjściowe

Geolokalizacja