'Babka' wykonuje zabiegi magiczne związane z pierwszą kąpielą dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

'Babka' wykonuje zabiegi magiczne związane z pierwszą kąpielą dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
narodziny - zwyczaje
praktyki magiczno-religijne

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Zowada, Renata
red.naukowa Agnieszka Pieńczak

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5960

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5552

PDF Text

Text

13. Babka wykonuje zabiegi magiczne związane
z pierwszą kąpielą dziecka
Opracowała Renata Zowada
Kierownictwo naukowe Agnieszka Pieńczak

Objaśnienie znaków:
Podczas pierwszej kąpieli noworodka stosowano zabiegi magiczne. Jednym z nich było zapewnienie dziecku bogactwa w życiu
W tym celu: 1—babka wrzucała pieniądze, 2—ojciec wrzucał pieniądze, 3—brak danych o osobie wrzucającej pieniądze.
Inny zabieg dotyczył zapewnienia dziecku pomyślności. W tym celu:
4—babka dawała do kąpieli mleko, 5—mąkę i sól, 6—ziarna zboża lub kawałek chleba, 7—żytnią słomę, 8—grochowiny, 9

Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Pols
Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku.
3. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i
osadnicy z różnych rejonów Polski).
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i
nia urodzinowe, oprac. Józef Gajek:

VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwyczajach i obr
nowych.
27. Jakie obowiązki należały do takiej „babki":
e) Przeprowadzenie pierwszej kąpieli dziecka? Zabiegi przy kąpieli.
33. Zbadać, czy we wsi istnieje przekonanie, że wodę po pierwszej kąpieli dziecka należy wylać we właściwe mie
inne normy odnoszą się do wody
po kąpieli chłopca - inne po kąpieli dziewczynki:
a) Gdzie i w jaki sposób należy wylewać wodę po kąpieli chłopca? po kąpiełi dziewczynki?
b) Gdzie i w jaki sposób nie wolno wylewać wody po kąpieli chłopca? po kąpieli dziewczynki?

Cytat

Zowada, Renata i red.naukowa Agnieszka Pieńczak, “'Babka' wykonuje zabiegi magiczne związane z pierwszą kąpielą dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 4 grudnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/7314.

Formaty wyjściowe