'Babka' trudni się odbieraniem dzieci zawodowo lub okolicznościowo/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

'Babka' trudni się odbieraniem dzieci zawodowo lub okolicznościowo/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
narodziny - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Zowada, Renata
red.naukowa Agnieszka Pieńczak

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5967

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5559

PDF Text

Text

7. Babka trudni się odbieraniem dzieci zawodowo
lub okolicznościowo
Opracowała Renata Zowada
Kierownictwo naukowe Agnieszka Pieńczak

Objaśnienie znaków:
Babka zajmowała się odbieraniem dzieci: 1—okolicznościowo, 2—okolicznościowo (posiadała go­
spodarstwo rolne), 3—zawodowo, 4—zawodowo (posiadała gospodarstwo rolne), 5—brak tradycji,
6—brak odpowiedzi.
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. X X wieku przez
Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. X X wieku.
3. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesie­
dleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski).
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7,
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, oprac. Józef Gajek:
VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwy­
czajach i obrzędach urodzinowych.
20. Czy takie wioskowe „babki" we wsi uważane były lub są za osoby trudniące się odbiorem dzieci
zawodowo? Czy czynią to tylko okolicznościowo?

Cytat

Zowada, Renata i red.naukowa Agnieszka Pieńczak, “'Babka' trudni się odbieraniem dzieci zawodowo lub okolicznościowo/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 4 grudnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/7311.

Formaty wyjściowe