Zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kobieta ciężarna- zakazy

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.II: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.30
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-realted customs, rituals and beliefs part II Customs, rites and beliefs associated with mother and child

Twórca

Podżorski, Kamil

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6046

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5637

PDF Text

Text

Objaśnienia znaków:
Znany był: 1 - zakaz pożyczania przez kobietę ciężarną jakichkolwiek przedmiotów, 2 - zakaz pożyczania przez nią określonych
przedmiotów, 3 - nakaz pożyczania przez ciężarną, 4 - nakaz pożyczania ciężarnej, 5 - brak tradycji, 6 - brak odpowiedzi.

Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego
Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku.
3. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy
z różnych stron Polski).
4. Na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta - małymi pustymi kółkami.

Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i
wierzenia urodzinowe, oprać. Józef Gajek:
I. Zakazy i nakazy izolacyjne obowiązujące matkę w okresie ciąży
1. Zakazy i nakazy obowiązujące ciężarną. Treść zakazów i nakazów. Zakazy:
h) pożyczania czegokolwiek,
i) pożyczania określonych przedmiotów /wymienić je/.
II. Zakazy i nakazy obowiązujące inne osoby stykające się z ciężarną
2. Zakazy odmawiania ciężarnej pożyczki:
1) w ogóle,
2) zapałek,
3) pieniędzy,
4) naczyń na mleko,
5) wymienić inne przedmioty objęte zakazem.

Cytat

Podżorski, Kamil, “Zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6495.

Formaty wyjściowe