Dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8:Zwyczaje i obrzedy weselne cz.I: Od zalotów do ślubu cywilnego, red nauk. Agnieszka Pieńczak s.225 ( mapa nr 32)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8: Customs and wedding rituals, part 1: From courtship to civil

Twórca

Drożdż, Anna

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6020

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5612

PDF Text

Text

32. Dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele
Oprac. Anna Drożdż

Kwestionariusz PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa
Olesiejuka:
44. Na jaki czas przed weselem zaprasza się? Czy są wskazania, aby prosić w określonym dniu tygodnia?
Objaśnienia znaków: 1 — wtorek; 2 — środa; 3 — czwartek; 4 — piątek; 5 — sobota; 6 — niedziela;
7 — inne; 8 — brak informacji; 9 — brak tradycji.
Uwagi:
1) wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
2) pełne kółko oznacza współwystępowanie zwyczaju zapraszania w sobotę i niedzielę.

Cytat

Drożdż, Anna, “Dzień tygodnia, w którym zapraszano na wesele/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6372.

Formaty wyjściowe