Zwyczaj zapraszania listownego/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zwyczaj zapraszania listownego/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8:Zwyczaje i obrzedy weselne cz.I: Od zalotów do ślubu cywilnego, red nauk. Agnieszka Pieńczak s.229 ( mapa nr 33)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8: Customs and wedding rituals, part 1: From courtship to civil

Twórca

Drożdż, Anna

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6021

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5613

PDF Text

Text

3 3 . Zwyczaj zapraszania listownego
Oprac. Anna Drożdż

Kwestionariusz PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa
Olesiejuka:
43. Czy dawny zwyczaj formalnego spraszania gości jeszcze istnieje, czy też zanikł. Kiedy? Może we wsi
jeszcze zwyczajowo proszą, a inni - nie. Od czego to zależy, od zamożności? Postaw ideowych?
Objaśnienia znaków: 1—wysyłanie drukowanych zaproszeń; 2 — inne formy zapraszania na wesele
współwystępujące z zapraszaniem listownym; 3 — brak informacji
Uwaga: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna, “Zwyczaj zapraszania listownego/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6371.

Formaty wyjściowe