Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV), VI/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV), VI/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje
kultura społeczna
swat - kojarzenie małżeństw

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8 cz.2: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickego (mapa nr 13)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8. Agnieszka Pieńczak: Wedding customs and rituals, part 2: The matchmaker's role and importance in arranging marriages

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5903

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5496

PDF Text

Text

13. Nazwy gwarowe osób kojarzących pary
(wg ADV), VI
Opracowała Agnieszka Pieńczak

Objaśnienia znaków:
Osobę kojarzącą pary nazywano: 1 - Zufreier, 2 - Freitmann, 3 - Freismann, Friesman, 4 - Freiersteute, 5 - Freier(s)träger, Frieer(s)drager, Friege(s)dräge(r), 6 - Freierstreiber,
Friie(r)sdriwer, Friesdriwer, 7 - Freisvater, Friesvoader, Freiersvater, Freisvater u.Freismutter, Freismutter, 8 - Freiwerber, Freewarwer, Friewawe, 9 - Frijewa(r)we(r),
10 - Freierswerber, Frier(s)werwer, 11 - Freiswerber, Frieswerwer, 12 - Frijeswerber, Friegswerber, 13 - Freienswerber, Fri(g)en(s) werber, 14 - Heiratswerber, 15 - Frei, formy
szczególne, zob. ADV Erlauterungsband, 16 - uzyskano jedynie odpowiedź pozytywną na zadane pytanie („tak", „wcześniej", „kiedyś"), 17 - inne odpowiedzi (zob. mapy 7-10,12,14),
18 - brak tradycji, 19- brak odpowiedzi.
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie mapy ADV NF 5 Brauchtum bei der Heirat Name des Werbers, sporządzonej w 1955/56 r. przez Luthara Martina. Badania nad tym tematem
przeprowadzono w 1932 roku.

Cytat

Pieńczak, Agnieszka, “Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV), VI/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6257.

Formaty wyjściowe