Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV i AJK), VII/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV i AJK), VII/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje
kultura społeczna
swat - kojarzenie małżeństw

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8 cz.2: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickego (mapa nr 14)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8. Agnieszka Pieńczak: Wedding customs and rituals, part 2: The matchmaker's role and importance in arranging marriages

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5904

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5497

PDF Text

Text

14. Nazwy gwarowe osób k o j a r z ą c y c h pary
(wg ADV i AJK), VII
O p r a c o w a ł a Agnieszka P i e ń c z a k

Objaśnienia znaków:
Osobę kojarzącą ze sobą pary nazywano: 1 - Brautwerber, Brutwerber, 2 - Fürsprech, Fürsprecher, 3 - Kuppler, 4 - Makler, Mäkler, 5 - Heiratsmakler, Heirats makler, 6 - Mittelsmann,
7 - Vermittler, Mittler, 8 - Werber, 9 - Werbsmann, Wa(r)wsma(nn), Werbesmann [według AJK odnotowano nazwy: wasman (15.15.XII, 15.16.VIII, 16.15.XIV), wapsman (16.15.X),
wafsman(15.15.VI, 16.15.XII), wacman (15.15.XII, 15.16.IX)], 10 -Zujager, Züschancer i inne, 11-Bereschnik, Beresnik, 12-Zuek, Clek. Tschowiek i inne, 13-określenia dla innych
form, 14-inne odpowiedzi (zob. mapy 7-10,12,13), 15-brak tradycji, 16-brak odpowiedzi
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie mapy ADV NF 5 Brauchtum bei der Heirat. Name des Werbers, sporządzonej w 1955/56 r. przez Luthara Martina. Badania nad tym tematem
przeprowadzono w 1932 roku.
2. Mapa została uzupełniona również o punkty dodatkowe pochodzące z literatury XX-wiecznej (zob. AJK, 1966:185).

Cytat

Pieńczak, Agnieszka, “Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV i AJK), VII/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6256.

Formaty wyjściowe