Czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
współdziałanie społeczne

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.184 (mapa nr 32)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5858

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5454

PDF Text

Text

3 2 . Czas trwania współdziałania społecznego
przy budowie domów i budynków gospodarczych
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac K. Jagieła, J. Bohdanowicz): VI. Prace budowlane: zwózka bu­
dulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni. [...] B. Jak długo trwała pomoc
(do ukończenia pracy, tylko po południu, cały dzień, dzień i wieczór, wieczór, noc)?
Objaśnienie znaków: 1 — do ukończenia pracy; 2 — cały dzień; 3 — część dnia; 4 — parę godzin;
5 — brak informacji; 6 — brak tradycji.
Uwagi: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko miało miejsce w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6077.

Formaty wyjściowe