Zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
współdziałanie społeczne

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.187 (mapa nr 33)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5859

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5455

PDF Text

Text

3 3 . Zasady współdziałania społecznego
przy pracach budowlanych
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac. K. Jagieła, J. Bohdanowicz): VI. Prace budowlane: zwózka bu­
dulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni. [...] D. Na jakiej zasadzie pomoc
jest udzielana (bezinteresownie, za pożywienie, pożywienie i zabawę, rewanż w postaci pracy - tego same­
go rodzaju, innego rodzaju, itp.)?
Objaśnienie znaków: 1—odrobek; 2 — rewanż; 3 — pieniądze; 4 — jedzenie; 5 — bezinteresownie;
6 — brak informacji; 7 — brak tradycji.
Uwagi: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Zasady współdziałania społecznego przy pracach budowlanych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6076.

Formaty wyjściowe