Strona tytułowa i spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1953 t.7 z.4-5

Dublin Core

Tytuł

Strona tytułowa i spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1953 t.7 z.4-5

Opis

Polska Sztuka Ludowa 1953 t.7 z.4-5;s.197-198

Wydawca

Państwowy Instytut Sztuki

Data

1953

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:3930

Format

application/pdf

Język

pol

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:3679

PDF Text

Text

POLSKA SZTUKA
DWUMIESIĘCZNIK

WYDAWANY

PRZEZ

LUDOWA

PAŃSTWOWY

INSTYTUT

SZTUKI

T R E Ś Ć :

str.
Juliusz

Starzyňski

O ludowości
polskiego

Tadeusz
Julian
Janina

Witold

Krzyżanowski
Rosen-Przeworska

Krassowski

R O K 1953

Kotula

.

.

.

.

staropolska

199
201

L u d o w o ś ć w poezji
Kochanowskiego
Z zagadnień
renesansowego
ubioru ludowego

257

Chałupa polska n a przełomie
X V I i X V I I wieku

281

Rzeszowska

303

LIPIEC

P A Ń S T W O W Y

ludowej

Odrodzenia

L u d o w a grafika

Seweryn

Franciszek

i sztuce

I

majolika

245

ludowa

PAŹDZIERNIK
N

S

T

Y

T

U

T

NR 4 5
S Z T U K I

Kolekcja

Cytat

“Strona tytułowa i spis treści / Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1953 t.7 z.4-5,” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 6 października 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6037.

Formaty wyjściowe