Pierwsze strony / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego / Publikacje zbiorowe (ksiązki)

Dublin Core

Tytuł

Pierwsze strony / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego / Publikacje zbiorowe (ksiązki)

Opis

Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego; pod red. Haliny Rusek,Agnieszki Pieńczak i Jacka Szczyrbowskiego

Wydawca

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

Data

2010

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5444

Format

application/pdf

Język

pol
ang.
cz.

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5061

PDF Text

Text

Dziedzictwo kulturowe
Kulturní dědictví

BIBLIOTHECA ETHNOLOGIAE EUROPAE CENTRALIS
REDAKTORZY SERII: ZYGMUNT KŁODNICKI I JÍŘÍ LANGER

VOL. I

Dziedzictwo kulturowe
jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego
na Śląsku Cieszyńskim

Kulturní dědictví
jako klíč k identitě česko-polského pohraničí
na Těšínském Slezsku

Dziedzictwo kulturowe
jako klucz do tożsamości pogranicza
polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim

Kulturní dědictví

jako klíč k identitě česko-polského
pohraničí na Těšínském Slezsku
Pod redakcją
Haliny Rusek, Agnieszki Pieńczak i Jacka Szczyrbowskiego

Cieszyn – Katowice – Brno 2010

Redaktorzy tomu:
Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Jacek Szczyrbowski
Recenzent:
Zygmunt Kłodnicki
Tłumaczenia na język czeski:
Jan Kubiczek, Jan Kajfosz
Tłumaczenie na język angielski:
Agata Cienciała
Projekt okładki:
Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak
Na okładce wykorzystano zdjęcie kołowrotka wykonane przez Dariusza Łyżbickiego
Koordynatorzy projektu:
prof. dr hab. Halina Rusek
(Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie),
Bogdan Jakubek
(Kongres Polaków w Republice Czeskiej)

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko –
Śląsk Cieszyński

ISBN 978-83-60431-52-8
Wydawca
Offsetdruk i media sp z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48
Druk i oprawa:
Offsetdruk i media sp z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48, tel. 33 857 70 90, e-mail: biuro@om5.pl

Kolekcja

Cytat

“Pierwsze strony / Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego / Publikacje zbiorowe (ksiązki),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 4 grudnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/5935.

Formaty wyjściowe