Nazwa demona, którego główną funkcją jest porywanie lub odmienianie dzieci, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Nazwa demona, którego główną funkcją jest porywanie lub odmienianie dzieci, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
demonologia ludowa
dziecko- przesądy ludowe

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.236
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Diakowska, Edyta
Kłodnicki, Zygmunt ( kier.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5978

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5570

PDF Text

Text

9. Nazwa demona, którego funkcją główną
jest porywanie lub odmienianie dzieci, II
Opracowała Edyta Diakowska
Kierownictwo naukowe Zygmunt Kłodnicki

Objaśnienie znaków:
Nazwa demona, którego porywanie lub odmienianie dzieci stanowi główną funkcję: 1 — mamuna, 2 — sibila, 3 — bogin
mienica, 5 — dziwożona, 6 — potwierdzone wierzenie z kwestionariusza VII urodzinowego, 7 — inna nazwa [zob. mapa 8
tradycji, 9 — brak odpowiedzi.
Występowanie wierzenia w demona zwanego:
. . . . . . . . . .boginka,
mamuna,_._._._._
sibiela,_.._.._.._.._odmienica,
dziwożona
na podstawie mapy K. Moszyńskiego [zob. mapa 13]
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. i 80. XX wieku przez Pracownię Polskiego
Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. i 80. XX wieku.
3. Punkty oznaczone kolorem szarym odnoszą się do informacji z kwestionariusza PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia
urodzinowe.
4. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i
osadnicy z różnych rejonów Polski).
5. Oznaczenia wykorzystane na mapie zaczerpnięto z mapy pt. Demony porywające i odmieniające niemowlęta, opracowa
przez K. Jagiełę (mapa PAE nr 491, karta CCLXXVII).
6. W dwóch wsiach (punkt 10.18.1 — Sokólsko, ok. Strzelec Krajeńskich; 12.22.VIII — Kowalewo, ok. Kościana) odnotowano,
mamuna występuje w postaci mężczyzny.
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i wi
nia urodzinowe, oprac. Józef Gajek:
XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca"
70. Jak takiego demona, taką siłę nazywają?
oraz na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 10, Demony, półdemony i istoty nadpr
dzone w opowiadaniach i wierzeniach ludowych, oprac. Józef Gajek:
XVI. Demony porywające, zamieniające dzieci
2. Jak takiego demona nazywają?

Cytat

Diakowska, Edyta i Kłodnicki, Zygmunt ( kier.nauk.), “Nazwa demona, którego główną funkcją jest porywanie lub odmienianie dzieci, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 27 stycznia 2023, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/7686.

Formaty wyjściowe