'Babka' prosi 'w kumy' lub sama jest zapraszana na matkę chrzestną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

'Babka' prosi 'w kumy' lub sama jest zapraszana na matkę chrzestną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
narodziny - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Zowada, Renata
red.naukowa Agnieszka Pieńczak

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5965

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5557

PDF Text

Text

5. Babka prosi w kumy lub sama jest zapraszana na
matkę chrzestną
Opracowała Renata Zowada
Kierownictwo naukowe Agnieszka Pieńczak

Objaśnienie znaków:
Babka: 1—wybierała rodziców chrzestnych, 2—zwykle prosiła w kumy w imieniu rodziców, 3 —
niekiedy prosiła w kumy w imieniu rodziców, 4—pełniła rolę chrzestnej matki, 5—stwierdzono, iż
nie babka, a rodzice wybierali rodziców chrzestnych dla dziecka, 6—brak tradycji, 7—brak odpo­
wiedzi.
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. X X wieku przez
Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. X X wieku.
3. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesie­
dleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski).
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7,
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, oprac. Józef Gajek:
VI. Położna, „babka", „babiąca", akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludowych zwy­
czajach i obrzędach urodzinowych.
26. Inne funkcje „babki" o charakterze prawno-społecznym:
f) Czy we wsi jest lub było przyjęte, że „babka" mogła w imieniu rodziców „prosić w kumy"?

Cytat

Zowada, Renata i red.naukowa Agnieszka Pieńczak, “'Babka' prosi 'w kumy' lub sama jest zapraszana na matkę chrzestną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 4 grudnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/7331.

Formaty wyjściowe