Trzymanie dziecka do chrztu i drużbowanie przez kobietę ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Trzymanie dziecka do chrztu i drużbowanie przez kobietę ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
chrzest dziecka - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.II: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.37
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-realted customs, rituals and beliefs part II Customs, rites and beliefs associated with mother and child

Twórca

Podżorski, Kamil

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6047

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5638

PDF Text

Text

Objaśnienia znaków:
Kobieta ciężarna nie mogła: 1 - trzymać dziecka do chrztu, 2 - drużbować, 3 - oba zakazy współwystępowały, 4 - brak tradycji,
5 - brak odpowiedzi.
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego
Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku.
3. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy
z różnych stron Polski),
4. Na mapie zaznaczono również dane dodatkowe pochodzące z mapy pt. Zakaz zapraszania ciężarnych i dziewcząt
z dzieckiem w kumy (oprać. P. Kopp), źródło: T. Kopp, A. Pieńczak: Rodzice chrzestni. W: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia
związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka, „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, t. 9, Zwyczaje, obrzędy
i wierzenia urodzinowe, cz. 1, red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak, Cieszyn-Wrocław 2010, s. 281.
5. Na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta - małymi pustymi kółkami.
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy
i wierzenia urodzinowe, oprać. Józef Gajek:
I. Zakazy i nakazy izolacyjne obowiązujące matkę w okresie ciąży
1. Zakazy i nakazy obowiązujące ciężarną. Treść zakazów i nakazów. Zakazy:
j) drużbowania,
k) trzymania dziecka do chrztu.
X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych
52. Czy istnieją zakazy względnie przeciwwskazania zapraszania w kumy jakiś kategorii ludzi, np.: ciężarnej kobiety, osób
w żałobie, osób, które pełniły jakąś junkcję w niedawnym pogrzebie, pijaków, osoby uważane za “pechowe” itp.:
c) dziewczyn z dzieckiem, ciężarnych kobiet.

Cytat

Podżorski, Kamil, “Trzymanie dziecka do chrztu i drużbowanie przez kobietę ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6490.

Formaty wyjściowe