Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8:Zwyczaje i obrzedy weselne cz.I: Od zalotów do ślubu cywilnego, red nauk. Agnieszka Pieńczak s.287 ( mapa 41 b nr )
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8: Customs and wedding rituals, part 1: From courtship to civil

Twórca

Drożdż, Anna

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6027

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5619

PDF Text

Text

41 b. Nazwa spotkania odbywajacego się w domu
panny młodej w wigilię wesela
Oprac. Anna Drożdż

Kwestionariusz PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa
Olesiejuka
55. Zapisać miejscową nazwę zwyczajowego wieczoru odprawianego w domu młodej („dziewiczy wie­
czór", „zlubiny", „wieńczyny" — lub inaczej), co te nazwy oznaczają?
Objaśnienie znaków: 1 — dobranoc; 2 — dobranocka; 3 — grają na dobranoc; 4 — na dobranoc; 5 —
muzyka na dobranoc; 6 — odgrywka; 7 — odgrywiny; 8 — wieczorynka; 9 — inne (por. mapy: 16a,
16c, l6d, 16e, 16f); 10 — brak informacji; 11 — brak tradycji

Cytat

Drożdż, Anna, “Nazwa spotkania odbywającego się w domu panny młodej w wigilię wesela/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6363.

Formaty wyjściowe