Sądzi się, że zawarcie kumostwa kończy wszelkie spory/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Sądzi się, że zawarcie kumostwa kończy wszelkie spory/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
chrzest dziecka - zwyczaje
dziecko - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.293
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Kopp, Przemysław
Agnieszka Pieńczak (kier.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5995

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5587

PDF Text

Text

15. Sądzi się, że zawarcie kumostwa kończy
wszelkie spory
Opracował Przemysław Kopp
Kierownictwo naukowe Agnieszka Pieńczak _____

Objaśnienie znaków:
Sądzi się, że zawarcie kumostwa kończy wszelkie spory (z reguły rodzinne): 1 — zjawisko istnieje,
2 — zjawisko istniało dawniej, 3 — inne odpowiedzi (zob. komentarz), 4 — brak tradycji, 5 — brak
powiedzi.
Uwagi:
1. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesie­
dleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski).
2. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. X X wieku przez
Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego.
3. Mapa obejmuje przekonania znane informatorom indagowanym w latach 70. X X wieku.
4. Punkty wypełnione kropką w środku oznaczają informacje odnoszące się do przeszłości.
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr,
Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, oprac. Józef Gajek:
X. Kum, kuma, kumostwo, kumowanie w ludowych zwyczajach urodzinowych:
54. Czy zdarzały się lub zdarzają jeszcze obecnie wypadki, że zaproszenie w kumy było równocze­
śnie propozycją skończenia waśni i procesów sąsiedzkich? rodowych? (pogodzenie się przez skumo—
wanie wiąże się z zagadnieniem „pobratymstwa
przybranego").

Cytat

Kopp, Przemysław i Agnieszka Pieńczak (kier.nauk.), “Sądzi się, że zawarcie kumostwa kończy wszelkie spory/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6311.

Formaty wyjściowe