Swat rozpoczyna spotkanie z rodzicami panny w sposób symboliczny/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Swat rozpoczyna spotkanie z rodzicami panny w sposób symboliczny/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
wesele - zwyczaje
kultura społeczna
swat - kojarzenie małżeństw

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8 cz.2: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickego (mapa nr 16)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.8. Agnieszka Pieńczak: Wedding customs and rituals, part 2: The matchmaker's role and importance in arranging marriages

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5906

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5499

PDF Text

Text

16. Swat rozpoczyna spotkanie z rodzicami panny
w sposób symboliczny
Opracowała Agnieszka Pieńczak

Objaśnienia znaków:
Rola swata polegała na symbolicznym rozpoczęciu spotkania z rodzicami panny, np.: 1 - wygłaszaniu oracji bądź też rozpoczynaniu rozmowy od tematów obojętnych, nie związanych
bezpośrednio z prawdziwym celem wizyty, 2-brak tradycji, 3-brak odpowiedzi.
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska od połowy XIX wieku do lat 70. XX wieku.
3. Znak z kropką w środku oznacza, że zjawisko występowało w przeszłości.
4. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski)
5. Mapa została uzupełniona o punkty dodatkowe (spoza stałej sieci badawczej PAE):
- punkty oznaczone kolorem szarym zostały zaczerpnięte z literatury XIX-wlecznej (głównie praceO.Kolberga),
- punkty podkreślone zostały zaczerpnięte z literatury XX-wlecznej (Olesiejuk, 1971).
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 9, Zwyczaje i obrzędy weselne, oprac. Józef Gajek przy współudziale Feliksa Olesiejuka:
15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia „idzie w swaty"? celem przedwstępnego omówienia sprawy zawarcia małżeństwa /.../ Kiedy we wsi ten
zwyczaj zanikł? Jak było da wniej?Jak nazywają ten zwyczaj i tę czynność?
16. Zbadać czy we wsi żyją jeszcze osoby (mężczyzna?, kobieta?- wiek? zajmujące się swataniem?Jak Ich nazywają?[..]
20. Zbadajjakąformę posiadały lub posiadają jeszcze swaty?
a) zapisać tekst oracji swata lub dialogu z rodzicami, ewentualnie przyśpiewki,
b) opisać zachowania i wypowiedzi rodziców, jakimi wyrazami wyrażają oni zgodę na małżeństwo. Jak odmawiają swojej zgody? Rodzice dziewczyny dają „poczęstne"? Jeśli tak,
to jakie?

Cytat

Pieńczak, Agnieszka, “Swat rozpoczyna spotkanie z rodzicami panny w sposób symboliczny/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6253.

Formaty wyjściowe