Zwyczaj "wiechy"/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zwyczaj "wiechy"/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
budowa domu - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.198 (mapa nr 35)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5861

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5457

PDF Text

Text

3 5 . Zwyczaj „wiechy"
Oprac. Anna Drożdż
Kier nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według „Kwestionariusz do badań nad zagadnieniem pomocy
sąsiedzkiej zw. także »tłoką«" (oprac. K. Jagieła, J. Bohdanowicz): VI. Prace budowlane: zwózka budul­
ca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni. [...] C. Czy po pracy lub w jej trakcie
osoby pracujące dostają poczęstunek — od kogo i jakie potrawy, w jakiej porze dnia? Czy po wieczornym
posiłku, odbywa się może zabawa, tańce, itp.?
Objaśnienie znaków: 1 - zjawisko występuje; 2 - brak informacji; 3 - brak tradycji.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Zwyczaj "wiechy"/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 19 sierpnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/6074.

Formaty wyjściowe