Przeprawa promowa przez rzekę Ropę / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Wróblowa (woj. małopolskie)

PAE_FNK_29.36.IV_F.3.10.4_01.jpg
PAE_FNK_29.36.IV_F.3.10.5_01.jpg
PAE_FNK_29.36.IV_F.3.10.6_01.jpg
PAE_FNK_29.36.IV_F.3.11.4_01.jpg

Dublin Core

Tytuł

Przeprawa promowa przez rzekę Ropę / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Wróblowa (woj. małopolskie)

Temat

transport i komunikacja ; transport wodny ; transport śródlądowy ; przewoźnictwo ; Łemkowszczyzna

Opis

fotografie przedstawiają przeprawę promową : mężczyznę siedzącego na wozie czterokołowym (1), przewoźnika na promie (2) i dwa widoki ogólne promu z oddali (3, 4)

Twórca

Zygmunt Kłodnicki

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Zygmunta Kłodnickiego)

Wydawca

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data

1971

Współtwórca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Relacja

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Typ

fotografia

Identyfikator

PAE_FNK_29.36.IV_F.3.10.4_01 PAE_FNK_29.36.IV_F.3.10.5_01 PAE_FNK_29.36.IV_F.3.10.6_01 PAE_FNK_29.36.IV_F.3.11.4_01

Cytat

Zygmunt Kłodnicki, “Przeprawa promowa przez rzekę Ropę / Kolekcja fotografii Zygmunta Kłodnickiego - Wróblowa (woj. małopolskie),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 15 kwietnia 2024, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/12343.

Formaty wyjściowe

Geolokalizacja