Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: odwiedzanie położnicy przez krewnych i znajomych / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: odwiedzanie położnicy przez krewnych i znajomych / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
narodziny - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.222 (mapa nr 39)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5865

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5461

PDF Text

Text

39. Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzino­
wej: Odwiedzanie położnicy przez krewnych i znajomych
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według kwestionariusza nr 7: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia uro­
dzinowe" (oprać. J. Gajek): Czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy?: a. Kogo obowiązuje
odwiedzanie położnicy?
Objaśnienie znaków: 1—rodzina; 2—znajomi, sąsiedzi; 3—brak informacji; 4—brak tradycji.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: odwiedzanie położnicy przez krewnych i znajomych / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11424.

Formaty wyjściowe