Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: osoby obdarowywane przez odwiedzających/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: osoby obdarowywane przez odwiedzających/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
kultura społeczna
współdziałanie społeczne
urodziny - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.7 : Pomoc wzajemna.Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka s.224 (mapa nr 40)
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.7: Mutual help.Social cooperation and neighbours' help

Twórca

Drożdż, Anna
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5866

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5462

PDF Text

Text

40. Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzi­
nowej: osoby obdarowywane przez odwiedzających
Oprac. Anna Drożdż
Kier. nauk. Zygmunt Kłodnicki

W oparciu o informacje zebrane według kwestionariusza nr 7: „Zwyczaje obrzędy i wierzenia urodzi­
nowe" (oprac. J. Gajek): 36. Zbadać czy we wsi istnieje zwyczaj odwiedzania położnicy?: [...] d) Czy ist­
nieje zwyczaj przynoszenia jej darów? Jakich? [...] f) Czy są to dary dla matki? czy dla dziecka?
Objaśnienia znaków: 1 — matka; 2 — dziecko; 3 — brak informacji; 4 — brak tradycji.
Uwagi: Wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości.

Cytat

Drożdż, Anna i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Współdziałanie społeczne w obrzędowości urodzinowej: osoby obdarowywane przez odwiedzających/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11421.

Formaty wyjściowe