Zwyczaj obdarowywania w dniu święta zmarłych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Zwyczaj obdarowywania w dniu święta zmarłych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)
/ Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas (maps)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
święto zmarłych - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.5 Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, s.144
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.5: Customs, rituals and belefs of the funeral

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Współtwórca

Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii , Pracownia Atlasu Etnograficznego

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5804

Format

application/pdf

Język

pol., ang.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5401

PDF Text

Text

Mapa 38. Zwyczaj obdarowywania w dniu święta zmarłych. Objaśnienia znaków: Obdarowy­
wanie naturaliami (kołacze, jaja, drób): 1 — popa, diaka (żywy zwyczaj), 2 — służbę kościelną
(jedynie organistę i kościelnego), 3 — duchownych i służbę kościelną (zwyczaj zaginął). W całej
Polsce (z wyjątkiem Warmii i Mazur) obdarowują duchownych pieniędzmi za modlitwę w i n ­
tencji zmarłego. Nazwy zwyczaju obdarowywania lub opłacania duchownych i służby kościelnej
w D n i u Zadusznym za wymienienie imienia i nazwiska w czasie nabożeństwa: 4 — „przypominki", 5 — „wymijanki", „wyminianki", „wymianki", „wymiany", „na wymianę", 6 — na
pozostałym obszarze Polski, gdzie zwyczaj występuje: „wypominki", „wspominki", „pominki",
7 — „zaliczki", „zalecki", „zalecenia".

Cytat

Bohdanowicz, Janusz, “Zwyczaj obdarowywania w dniu święta zmarłych/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11285.

Formaty wyjściowe