Czynności magiczne ułatwiające poród, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Czynności magiczne ułatwiające poród, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
praktyki magiczno-religijne
poród - praktyki magiczno-religijne

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.II: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.69
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-realted customs, rituals and beliefs part II Customs, rites and beliefs associated with mother and child

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2013

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:6055

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5646

PDF Text

Text

Objaśnienia znaków:
W celu ułatwienia porodu: 1 - rozplątywano położnicy włosy, 2 - rozplątywano koszulę lub tasiemki przy
koszuli rodzącej, 3 - rozplątywano węzły w ubraniu rodzącej bądź rozpinano guziki, 4 - inne odpowiedzi (zob.
mapa 2 i komentarz), 5 - brak tradycji, 6 - brak odpowiedzi.
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię
Polskiego Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku.
3. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludnos'ci napływowej (przesiedleńcy z
Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).
4. Na mapie obok głównych rzek zaznaczono również większe miasta - małymi pustymi kółkami.
Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7, Zwyczaje,
obrzędy i wierzenia urodzinowe, oprać. Józef Gajek:
IV. Czynności magiczne w okresie rozwiązania. (Zasada: podobne - sprowadza podobne)
10. Otwierać - zamknięte? wymienić co?
11 .Rozwiązywać związane! wymienić co?
11. Rozplątać splecione! wymienić co?
13. Rozluźniać obcisłe! wymienić co?
14. Inne - nie wymienione tu czynności magiczne ułatwiające rozwiązanie.

Cytat

Pieńczak, Agnieszka, “Czynności magiczne ułatwiające poród, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11073.

Formaty wyjściowe