Rośliny zatykane w strzechy, ściany itp.w dniu św.Jana, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Rośliny zatykane w strzechy, ściany itp.w dniu św.Jana, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
praktyki magiczno-religijne
rok obrzędowy - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.6: Wiedza i wierzenia ludowe s.178
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.6: The folk knowledge and beliefs

Twórca

Lebeda [Pieńczak], Agnieszka
Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5745

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5343

PDF Text

Text

3 3 . Rośliny zatykane w strzechy, ściany itp.
w dniu św. J a n a , I
Oprac. Agnieszka Lebeda
Kier. naukowe Zygmunt Ktodnicki

Kwestionariusz nr 11 „Wiedza i wierzenia ludowe": Kiedy przynosili do d o m u gałęzie drzew lub całe
drzewka? Jakie drzewa? Dlaczego? W j a k i m celu?
O b j a ś n i e n i a z n a k ó w : Zatykano w strzechy, domy itp. 1—olchę; 2 — bylicę; 3—jałowiec; 4 — łopian;
5 — gałązki drzew szpilkowych; 6 — zioła; 7 — pokrzywę; 8 — tatarak; 9 — brak konkretnej nazwy;
10 — brak tradycji; 11 — brak odpowiedzi.

Cytat

Lebeda [Pieńczak], Agnieszka i Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.), “Rośliny zatykane w strzechy, ściany itp.w dniu św.Jana, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 1 lipca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/11035.

Formaty wyjściowe