Nazwy odmieńca/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

Nazwy odmieńca/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
dziecko- przesądy ludowe

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Diakowska, Edyta
Kłodnicki, Zygmunt ( kier.nauk.)

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5976

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5568

PDF Text

Text

7. Nazwy odmieńca
Opracowała Edyta Diakowska
Kierownictwo naukowe Zygmunt Kłodnicki

Objaśnienie znaków:
Nazwa odmieńca (dziecka odmienionego przez demony): I — odmieniec, 2 — podrzutek, 3 — podciep/ek, 4 — odmia
potwierdzone wierzenie z kwestionariusza VII urodzinowego, 6 — brak tradycji, 7 — brak odpowiedzi. Kolejne cyfry w kółkach
oznaczają: I — boginiak, 2 — skrzotowy syn, 3 — krośnięce dziecko, 4 — podziomek/podzimek, 5 — nańduch,
8 — kozak, 9 — zamienok, 10 — diebełek, 11 — potyrczak, są to nazwy odmienionych dzieci sporadycznie występujące
ludowych.
Uwagi:
1. Mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. i 80. XX wieku przez Pracownię Polskiego
Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. i 80. XX wieku.
3. Punkty oznaczone kolorem szarym odnoszą się do informacji z kwestionariusza PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia
urodzinowe.
4. Punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i
osadnicy z różnych rejonów Polski).

Mapę opracowano na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i wie
nia urodzinowe, oprac. Józef Gajek:

XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca "
W kwestionariuszu nr VII nie padło pytanie wprost o nazwę odmienionego dziecka, jednak często powtarzające
informatorów pozwoliły na opracowanie tej mapy.
oraz na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu PAE nr 10, Demony, półdemony i istoty nadpr
dzone w opowiadaniach i wierzeniach ludowych, oprac. Józef Gajek:
XVI. Demony porywające, zamieniające dzieci
6. Stwierdzić czy w badanej wsi, czy w relacjach informatorów — porwaniu dziecka towarzyszyło podrzucenie d
Jeśli tak — jak podrzutka nazywają?

Cytat

Diakowska, Edyta i Kłodnicki, Zygmunt ( kier.nauk.), “Nazwy odmieńca/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 30 czerwca 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/10846.

Formaty wyjściowe