'Babienie' jako zajęcie dziedziczne/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Dublin Core

Tytuł

'Babienie' jako zajęcie dziedziczne/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Temat

Polski Atlas Etnograficzny
atlasy etnograficzne
narodziny - zwyczaje
dziecko - zwyczaje

Opis

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 :Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe cz.1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, pod red.nauk.Zygmunta Kłodnickiego i Agnieszki Pieńczak, s.
Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas vol.9: Birth-related customs, rituals and beliefs part I: Customs, rituals and beliefs relating to birth and upbringingl

Twórca

Zowada, Renata
red.naukowa Agnieszka Pieńczak

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prawa

Licencja PIA

Relacja

oai:cyfrowaetnografia.pl:publication:5942

Format

application/pdf

Język

pol.

Typ

mapa

Identyfikator

oai:cyfrowaetnografia.pl:5534

PDF Text

Text

2. Babienie jako zajęcie dziedziczne
Opracowała Renata Zowada
Kierownictwo naukowe Agnieszka Pieńczak

Objaśnienie znaków:
C ó r k a d z i e d z i c z y ł a babienie po swojej matce: 1—zjawisko znane, 2—brak tradycji, 3 brak odpowiedzi.
Uwagi:
1. M a p ę opracowano na podstawie b a d a ń terenowych prowadzonych w latach 70. X X
wieku przez P r a c o w n i ę Polskiego Atlasu Etnograficznego.
2. Mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. X X wieku
3. Punkty z p i o n o w ą k r e s k ą oznaczają informacje p o c h o d z ą c e od ludności n a p ł y w o w e j
(przesiedleńcy z K r e s ó w Wschodnich i osadnicy z r ó ż n y c h r e j o n ó w Polski).
M a p ę opracowano n a podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
PAE nr 7, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, oprac. J ó z e f G a j e k :
VI. Położna, „babka", „babiąca",
akuszerka. Ich wybór, znaczenie oraz funkcja w ludo­
wych zwyczajach i obrzędach
urodzinowych.
23. [...] Czy były to mężatki, czy stare panny? Czy córki ich, też jak matka, zajmowały
się
„babieniem"
(Nie wystarczy informacja jednej osoby - proszę podawać ich nazwiska).

Cytat

Zowada, Renata i red.naukowa Agnieszka Pieńczak, “'Babienie' jako zajęcie dziedziczne/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy),” Cyfrowa Etnografia, Dostęp 4 grudnia 2022, https://cyfrowaetnografia.pl/items/show/10452.

Formaty wyjściowe