English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Publication structure:
 • ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • 1978, Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Szynkiewicz, Sławoj, 1978, Jöngsziebü Biambyn Rinczen 1905-1977 / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Kloska, Gerhard, 1978, Aksjologia behawiorystyczna Charlesa Morrisa / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Frankowska, Maria, 1978, Z badań nad ludowym synkretyzmem religijnym w Meksyku - tradycyjne obchody zaduszkowe / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Wasilewski, Jerzy Sławomir, 1978, Symbolika ruchu obrotowego i rytualnej inwersji / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Szynkiewicz, Sławoj, 1978, O interpretacji systemów pokrewieństwa typu Crow-Omaha / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Woźniak, Andrzej, 1978, Małżeństwo chłopskie w XVIII-wiecznej wsi pańszczyźnianej / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Drozd-Piasecka, Mirosława, 1978, Zmiany postaw ludności wiejskiej do ziemi / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Kowalska, Jolanta, 1978, Taniec jako forma przekazu treści kulturowych. Uwagi wstępne / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Hensel, Leszek, 1978, Elementy węgierskie w folklorze polskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Nowgorodowa, Eleonora A., 1978, Sztuka starożytnej Mongolii i jej periodyzacja / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • Barjaktarović, Mirko, 1978, Najliczniejsza współczesna albańska zadruga rodzinna w Jugosławii / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • 1978, Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1
  • 1978, Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1