English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2
Found : 1155
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Cyganologia w Bułgarii / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2

Bartosz, Adam

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2

Bartosz, Adam

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Badanie dystansu etnicznego: Cyganie - Polacy / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprzężenie akulturacyjne: Cyganie - Romowie / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.2

Kamiński, Ignacy Marek

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Najliczniejsza współczesna albańska zadruga rodzinna w Jugosławii / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Barjaktarović, Mirko

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Elementy węgierskie w folklorze polskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Hensel, Leszek

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Sztuka starożytnej Mongolii i jej periodyzacja / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Nowgorodowa, Eleonora A.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zmiany postaw ludności wiejskiej do ziemi / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Drozd-Piasecka, Mirosława

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Taniec jako forma przekazu treści kulturowych. Uwagi wstępne / ETNOGRAFIA POLSKA 1978 t.22 z.1

Kowalska, Jolanta

Find similar objects  |  Add to bibliography