English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.2
Found : 1156
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Artykuły recenzyjne i recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Indiański shakeryzm / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.2

Nowicka, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Podstawowe zajęcia ludności wsi Gramada: rolnictwo i hodowla / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Nizińska, Irena; Markowska, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Społeczno-gospodarcze aspekty mechanizacji rolnictwa / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Piskorz, Jerzy Adam

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Etologiczna teoria moralności Edwarda Westermarcka / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Kloska, Gerhard

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Typologia ruchów społecznych wśród ludów pierwotnych / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Nowicka, Ewa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Próba analiza strukturalnej czterech legend średniowiecznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Stomma, Ludwik

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Z problematyki synkretyzmu religijnego Indian Meksyku / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pozycja Józefa Obrębskiego w etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1972 t.16 z.1

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography