English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2
Found : 1156
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dorobek meksykańskiej archeologii i etnografii w świetle opracowań bibliograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Problemy i kierunki etnologii meksykańskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowa dziedzina deficytowa - etnografia Europy / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Zadrożyńska-Barącz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Współżycie z ludnością polską i przemiany kulturowe w grupie Łemków / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Kwilecki, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Region Cholula / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Nolasco, Margarita

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Irlandia - dwa państwa, dwa narody / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.2

Zadrożyńska-Barącz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polacy w Danii / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Kowalski, Marek Arpad

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Etnograficzny obraz Syberii w świetle osiemnastowiecznej relacji Ludwika Sienickiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Z zagadnień modernizacji rolnictwa francuskiego (wyniki badań w gminach Thuboeuf, Haleine i Tesse-Froulay) / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Ciechanowicz, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Etnologia japońska. Jej obraz na VIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Tokio / ETNOGRAFIA POLSKA 1970 t.14 z.1

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography