English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12
Found : 1155
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rafy orawskie / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Setkowicz, Jan

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Włodzimierz Poźniak jako folklorysta / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Gładysz, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wspólnota wiejska w Wietnamie Południowym / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Szynkiewicz, Sławoj

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pierwotni mieszkańcy Polinezji/ ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Posern-Zieliński, Aleksander

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Fenomenologiczna koncepcja historii i kultury. Zastosowanie w polskich badaniach etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Zadrożyńska-Barącz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rękopis Władysława Jabłonowskiego i jego znaczenie dla historii etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Paradowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pierwsza polska relacja o ludach Syberii / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Kuczyński, Antoni

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Aktualne zagadnienia etniczne Łemków w Polsce / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Kwilecki, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ekonomiczna i kulturowa rola targów i jarmarków w Małopolsce południowej w XIX i XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Biały, Zbigniew

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

"Czas wolny" w świadomości społecznej mieszkańców wsi / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Łapińska, Krystyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Niektóre zmiany w tradycyjnym inwentarzu kulturowym pasterzy mongolskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Markowska, Danuta; Olędzki, Jacek; Sokolewicz, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wyprawy kupców azteckich na przełomie V i VI w./ ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12

Milewski, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography