English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
Etnografia Polska 1958 t.1
Found : 1198
View:
1. 

Z pracy nad budownictwem ludowym Kujaw / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Fryczowa, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Indeks / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Siołkowickie obrzędy doroczne / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Klimaszewska, Jadwiga

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Siołkowicki strój ludowy / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Bronicz, Stanisław

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Uwagi wstępne / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Dobrowolska, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wczasy robotnicze w Polsce Ludowej. / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Dobrowolska, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

redakcja EP

Keywords: Etnografia Polska - czasopismo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prace nad monografią etnograficzną Wielkopolski / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Badania nad rozwojem narzędzi rolniczych we wsi małopolskiej i ich rolą w przeobrażeniach gospodarczych, społecznych i kulturalnych w XIX i XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Kwaśniewicz, Władysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Górnicy salinarni w Wieliczce i ich kultura w latach 1880-1939 / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Dobrowolska, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Prace Zespołu Etnograficznego w Łodzi / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Zawistowicz-Adamska, Kazimiera

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Z badań nad pasterstwem i hodowlą na Podhalu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Z działalności Zespołu Etnograficznego IHKM PAN w Toruniu / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Znamierowska-Pruefferowa, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kamieńczyk nad Bugiem, osada flisacka (koniec wieku XIX i pierwsza połowa XX w.) / ETNOGRAFIA POLSKA 1958 t.1

Biernacka, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography