English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55
Found : 102
View:
1. 

Spis treści/ ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

IAiE PAN

Keywords: Etnografia Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pierwsze strony - okładka / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

IAiE PAN

Keywords: Etnografia Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Piętnaście lat ośrodka etnologicznego na Uniwersytecie Śląskim/ ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Odoj, Grzegorz

Keywords: etnologia polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przestrzenie Teheranu - miasta kontrastów / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Nawracka, Monika J.

Keywords: antropologia miasta , przestrzeń miejska , Teheran - przestrzeń miejska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Mustafa Kemal Atatürk i jego współczesny wizerunek w społeczeństwie tureckim/ ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Kontek, Katarzyna

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) , Turcja - historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Artykuły recenzyjne, recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Gołębiowska-Suchorska,Agnieszka

Keywords: Prasłowianie - wierzenia , Rosja- folklor tradycyjny , Syberia - zesłańcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dialog polsko-rosyjski/ ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Kabzińska, Iwona

Keywords: stosunki polsko-rosyjskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Łódzcy Niemcy - frawgment pejzażu "ziemi obiecanej" / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Kuźma, Inga

Keywords: Łódź - mniejszości etniczne i narodowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Gaugaska literatura narodowa jako czynnik mobilizujący etnicznie / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Czimpojesz, Lubow

Keywords: Gaugazja - literatura ludowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Bloch, Natalia

Keywords: Tybet - uchodźcy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

W stronę teorii i historii kultury/ ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Rydlewski, Michał

Keywords: Fleck, Ludwik (1896-1961) , teoria kultury

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

"Nic mnie serce za Kazachstanem nie boli" / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Kość-Ryżko, Katarzyna

Keywords: akulturacja , Kazachstan - Polonia , Kazachstan - repatrianci

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pozorne elity / ETNOGRAFIA POLSKA 2011 t.55

Buliński, Tarzycjusz

Keywords: Indianie Am.Pd. , Wenezuela - ludność

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

ETNOGRAFIA POLSKA 2009 t.53

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Etnografia/etnologia polska w okresie "realnego socjalizmu"/ LUD 2011 t.95

Buchowski, Michał

Keywords: etnografia polska , etnologia polska - okres powojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography