English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.9 cz. 2 (mapy)
Found : 127
View:
1. 

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Agnieszka Pieńczak (kier.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko - zwyczaje , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zakazy i nakazy związane z pożyczaniem przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna- zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Inne zakazy zwiążane z ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta - zakazy , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko- przesądy ludowe , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Niektóre zakazy związane ze zbyt długim karmieniem dziecka, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko- przesądy ludowe , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Szycie przez kobietę ciężarną/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , kobieta ciężarna - zakazy , kultura społeczna , narodziny - wierzenia , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Trzymanie dziecka do chrztu i drużbowanie przez kobietę ciężarną / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Podżorski, Kamil

Keywords: atlasy etnograficzne , chrzest dziecka - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pierwsze karmienie dziecka/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Niektóre terminy odłączania dziecka od piersi/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , dziecko - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zwyczaj odwiedzania położnicy/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Obowiązek odwiedzania położnicy/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Osoby odwiedzające położnicę, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Osoby odwiedzające położnicę, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Osoby niespokrewnione odwiedzające położnicę/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Osoby objęte zakazem odwiedzania położnicy/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Diakowska-Kohut, Edyta

Keywords: atlasy etnograficzne , narodziny - zwyczaje , Polski Atlas Etnograficzny

Find similar objects  |  Add to bibliography