English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11
Found : 1155
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kurpie w Puszczy Białej / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Żywirska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Juliusz Zborowski / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Gładysz, Mieczysław

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Materiały do historii organizacji przemysłu domowego i rzemiosła wiejskiego w Wielkiej Brytanii w końcu XIX i w XX w. / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Paprocka, Wanda

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Najważniejsze problemy historiografii Afryki subsaharyjskiej na Międzynarodowym Kongresie Historii Afryki w Dar es Salaam / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Lewicki, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Współpraca nauk społecznych w studiach nad przeszłością i teraźniejszością kultury wsi polskiej (Na marginesie nowych wydawnictw źródłowych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Etnografia w aktualnych tendencjach rozwojowych nauk społecznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O budownictwie ludowym w Karpatach Polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Gładyszowa, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Próba klasyfikacji typów pasterstwa karpackiego / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Kopczyńska-Jaworska, Bronisława

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

O Lasowiakach i gwarze lasowskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Wójtowicz, Janina

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Badanie ośrodka krakowskiego nad rzemiosłem wiejskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Zambrzycka-Kunachowicz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Niektóre aspekty badań nad pożywieniem ludności wiejskiej w Beskidzie Śląskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Szromba-Rysowa, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zmiany wnętrz mieszkalnych we wsi nowotarskiej pod wpływem urbanizacji / ETNOGRAFIA POLSKA 1967 t.11

Pietraszek, Edward

Find similar objects  |  Add to bibliography