English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t.8 cz.II (mapy)
Found : 81
View:
1. 

Kojarzenie małżeństw z udziałem swata w ujęciu chronologicznym/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kojarzenie małżeństw z udziałem swata/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Kłodnicki, Zygmunt (red.nauk.)

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rozproszone zasięgi występowania poszczególnych ról swata podczas kojarzenia małżeństw (lata 70. XX wieku) / Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia młżeństw, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)i

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje , zaręczyny - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wybór swata ze względu na płeć, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wybór swata ze względy na płeć, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kobiety i mężczyźni w roli swata/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Formy wynagrodzeń dla swata (wg ADV i materiałów PAE)/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Czuchnowska, Barbara

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Swat przewodniczy zaręczynom/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje , zaręczyny - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Swat wygłasza orację do młodych podczas zaręczyn/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje , zaręczyny - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Swat jest świadkiem i uczestniczy w łagodzeniu sporów wynikłych z zerwania umowy majątkowej/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje , zaręczyny - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nazwy gwarowe dla osób kojarzących pary, IV/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nazwy gwarowe dla odób kojarzących pary, I/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nazwy gwarowe dla osób kojarzących pary, II/ Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego (mapy)

Pieńczak, Agnieszka

Keywords: atlasy etnograficzne , kultura społeczna , Polski Atlas Etnograficzny , swat - kojarzenie małżeństw , wesele - zwyczaje

Find similar objects  |  Add to bibliography