English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10
Found : 1155
View:
1. 

Problem akulturacji w etnologii amerykańskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Małkowska, Krystyna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O problemie cygańskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Mróz, Lech

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Społeczne funkcje Koranu / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Mrozek, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zbiory afrykanistyczne w muzeach polskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Kamocki, Janusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Awunkulat w średniowiecznej Afryce / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Lewicki, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Fukcjonalny model analizy kultury w świetle niektórych osiągnięć współczesnej antropologii i socjologii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kultura ludowa i robotnicza wobec współczesnej problematyki kultury / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Pietraszek, Edward

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ekonomiczne podstawy kultury Indian Prerii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Matuszewska-Kohutnicka, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Etnografia historyczna Półwyspu Bałkańskiego w czasach nowożytnych i dzisiejsza dyferencjacja etniczna / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Urbańska, Barbara

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sylwetka naukowa Jana Stanisława Bystronia / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Dobrowolski, Kazimierz; Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bałkany. Kraje i narody bałkańskie (o zmianach treści tych pojęć) / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Batowski, Henryk

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wiejskie tkactwo chałupnicze w Bełchatowskiem / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Mulkiewicz-Goldbergowa, Olga

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zadania i potrzeby polskiej amerykanistyki w zakresie etnografii / ETNOGRAFIA POLSKA 1966 t.10

Frankowska, Maria

Find similar objects  |  Add to bibliography