English   polski  
 

Biblioteka Cyfrowa PIA

English   polski  

Similar to publication
ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7
Found : 1183
View:
1. 

Spis treści / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Indeksy / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Recenzje / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kronika / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Z dziedzin deficytowych etnografii polskiej / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Dynowski, Witold

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wspomnienie o profesorze Eugeniuszu Frankowskim / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pożywienie ludności Zachodniej Afryki w średniowieczu według źródeł arabskich / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Lewicki, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Studia nad więźią terytorialną i rodzinną wschodnioafrykańskiego plemienia Luo / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Waligórski, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Geneza Buszmenów na podstawie badań archeologicznych i etnograficznych / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Makulski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Akulturacja w gospodarce i trybie życia Lapończyków górskich w końcu XIX i na początku XX wieku / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Maciejewska, Joanna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Powindah, patańscy koczownicy Afganistanu i Pakistanu / ETNOGRAFIA POLSKA 1963 t.7

Wolski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1960 t.3

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.4

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1961 t.5

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

/ ETNOGRAFIA POLSKA 1962 t.6

Find similar objects  |  Add to bibliography